график »Специалност Лекар Работно време
Акушерство и гинекология Д-р Иво Манастирски от 14:00 до 17:30
Акушерство и гинекология Д-р Красимир Паликов от 14:00 до 17:30
Акушерство и гинекология Д-р Петранка Димитрова от 08:30 до 13:30
Вътрешни болести Д-р Тодор Вътев от 08:30 до 12:30
Вътрешни болести Д-р Вики Папазян - Минасян от 12:30 до 17:30
Вътрешни болести Д-р Одисей Одисеев от 08:30 до 17:30
Дерматология Д-р Петя Иванова от 08:30 до 12:30
Дерматология Д-р Нели Георгиева - Таинова от 12:30 до 17:30
Клинична лаборатория Д-р Петър Цанев от 16:00 до 17:00
Клинична микробиология Д-р Елка Габровска от 13:30 до 17:30
Неврология д-р Румяна Калканджиева от 10:00 до 14:30
Очни болести Д-р Илка Миревска от 08:30 до 17:30
Стоматология д-р Иван Димитров от 08:30 до 17:30
Уши-нос-гърло Д-р Анна Григорова от 13:30 до 17:30