график »Специалност Лекар Работно време
Акушерство и гинекология Д-р Красимир Паликов от 14:00 до 17:30
Акушерство и гинекология Д-р Светла Мадолева от 08:30 до 17:30
Акушерство и гинекология Д-р Петранка Димитрова от 08:30 до 13:30
Вътрешни болести Д-р Вики Папазян - Минасян от 11:30 до 13:30
Вътрешни болести Д-р Одисей Одисеев от 08:30 до 17:30
Вътрешни болести Д-р Тодор Вътев от 13:30 до 17:30
Вътрешни болести Д-р Чайка Копривленска от 08:30 до 11:30
Дерматология Д-р Петя Иванова от 08:30 до 12:30
Дерматология Д-р Нели Георгиева - Таинова от 12:30 до 17:30
Клинична лаборатория Д-р Петър Цанев от 16:00 до 17:00
Клинична микробиология Д-р Елка Габровска от 13:30 до 17:30
Неврология Д-р Инна Стойновска от 08:30 до 13:30
Очни болести Д-р Илка Миревска от 08:30 до 13:30
Стоматология Д-р Елена Лулева от 08:30 до 17:30
Уши-нос-гърло Д-р Анна Григорова от 13:30 до 17:30