NewMedical

Д-р Йоланта Костова - специалност УНГ

Д-р Йоланта Костова e специалист УНГ.

Завършва медицина през 1984г в Медицинска Академия гр София.
Придобила е специалност през 1993г в ДФБ "Ц.Йоанна".
Д-р Костова е с 19 годишен стаж по специалността.
Допълнителна квалификация:
Аудиометрия и слухопротезиране.Курс по ранна диагностика на злокачествени новообразувания. Оперативен курс по септоринопластика. Съвременен подход в лечението на алергичния ринит. Новости в етиопатогенезата, диагностика и лечение на бактериални ринусинуити.Диагностика и лечение на заболяванията на външното, средното и вътрешното ухо.