NewMedical

Онлайн консултация с лекар


Уважаеми пациенти,

Във връзка с епидемиологичната обстановка и за Ваше
улеснение Ви информираме, че бихте могли да запазите час за онлайн
консултация през приложението https://www.healee.com/
Услугата, която Ви предоставяме е в името на Вашето здраве и комфорт.
Консултация онлайн можете да заявите при специалист вътрешни болести -
д-р Димитър Кехайов на следния линк https://superdoc.bg/lekar/dimitar-kehayov
Консултация онлайн при специалист невролог д-р Инна Стойновска можете да заявите на следния линк
https://superdoc.bg/lekar/d-r-inna-stoynovska-721
И при специалист Акушерство и гинекология- д-р Петранка Димитрова на следния линк
https://superdoc.bg/lekar/d-r-petranka-dimitrova-5447