Ню Медикал е в договорни отношения с почти всички представени на българския пазар Здравноосигурителни дружества


Безкасово обслужване при нас получават осигурените лица на:Ако сте клиент на Здравноосигурителна Компания, която не е в партньорската ни мрежа, поемаме ангажимента да Ви осигурим всички необходими документи за предявяване на претенция по възстановяване на разходите към Вашия застраховател.