Цени »

Специалност Услуга Цена, лв
Обща Медицина Първичен консултативен преглед със специалист 40.00
Обща Медицина Такса вземане на кръв 5.00
Обща Медицина Издаване на дубликат на документ 5.00
Обща Медицина Първичен преглед от хабилитиран специалист 60.00
Обща Медицина Вторичен консултативен преглед със специалист 28.00
Обща Медицина Вторичен преглед от хабилитиран специалист 40.00
Обща Медицина Консултация със специалист 20.00
Обща Медицина Консултация по документи 10.00
Обща Медицина Специализирана лекарска консултативна комисия (Вътрешни болести, Акушерство и гинекология) 50.00
Обща Медицина Издаване на болничен лист 8.00
Обща Медицина Медицински документ – дубликат 10.00
Неинвазивни изследвания Вземане на биопсия за хистологично изследване 45.00
Неинвазивни изследвания Електрокардиография 15.00
Неинвазивни изследвания Ехо - доплер на V.CAVA и притоци 45.00
Неинвазивни изследвания Ехография на коремни органи 45.00
Неинвазивни изследвания Ехография на малък таз 45.00
Неинвазивни изследвания Ехография на млечни жлези 45.00
Неинвазивни изследвания Ехография на пикочо - полова система 45.00
Неинвазивни изследвания Ехография на щитовидна жлеза 45.00
Неинвазивни изследвания Еходоплер на абдоминална аорта 45.00
Неинвазивни изследвания Измерване на артериално налягане 3.00
Неинвазивни изследвания Остеоденситометрия – измерване на костната плътност 20.00
Неинвазивни изследвания Трансвагинална ехография 45.00
Медицински манипулации Венозна инжекция 10.00
Медицински манипулации Венозна инфузия 15.00
Медицински манипулации Мускулна инжекция 10.00
Медицински манипулации Обработка и превръзка на рана - първична 30.00
Медицински манипулации Подкожна инжекция 10.00
Медицински манипулации Превръзка на рана 20.00
Медицински манипулации Промивка на рана 15.00
Медицински манипулации Сваляне на конци 20.00
Медицински манипулации TAП (ампула) с поставяне 15.00
Медицински манипулации Вземане на биопсия за хистологично изследване 45.00
Анестезия Локална анестезия 20.00
Очни болести Консултация 100.00
Очни болести Вторична консултация 50.00
Очни болести Консултация с руски офталмохирурзи 100.00
Очни болести Вторична консултация с руски офталмохирурзи 50.00
Очни болести Денонощна крива на вътреочно налягане (шест измервания) 50.00
Очни болести Отстраняване на чуждо тяло от роговица или конюнктива 35.00
Очни болести Офталмоскопия (очни дъна) 10.00
Очни болести Промивка на конюктивиален сак 20.00
Очни болести Промивка на слъзни пътища 20.00
Очни болести Сваляне и промиване на контактни лещи 14.00
Очни болести Субконюнктивна / парабулбарна апликация 20.00
Очни болести Тонометрия (очно налягане) 10.00
Очни болести Цветно зрение 10.00
Уши-нос-гърло Аудиометрия 15.00
Уши-нос-гърло Екстракция на чуждо тяло от ЛОР 15.00
Уши-нос-гърло Изследване на равновесието 15.00
Уши-нос-гърло Изследване на слуха 10.00
Уши-нос-гърло Инцизия на фурункул 25.00
Уши-нос-гърло Отстраняване на тампонада 25.00
Уши-нос-гърло Предна тампонада 25.00
Уши-нос-гърло Промивка (отстраняване на церумен) 35.00
Акушерство и гинекология Апликация на вътрематочна спирала 55.00
Акушерство и гинекология Гинекологичен преглед с извършване на биопсия на маточната шийка 70.00
Акушерство и гинекология Екстракция на вътрематочна спирала 25.00
Акушерство и гинекология Електрокоагулация на ектопия на маточна шийка 75.00
Акушерство и гинекология Ехографски преглед на бременни жени 45.00
Акушерство и гинекология Преглед с 3D/4D ехограф 40.00
Акушерство и гинекология Инцизия на фурункул в областта на гениталиите 50.00
Акушерство и гинекология Колпоскопия 40.00
Акушерство и гинекология Колпоскопия с прицелна биопсия 70.00
Акушерство и гинекология Обработване на кондиломи 35.00
Акушерство и гинекология Патохистологично изследване на материал от ТАБ 35.00
Акушерство и гинекология Тънкоиглена биопсия под ехографски контрол 55.00
Акушерство и гинекология Химична деструкция на доброкачествени кожни образувания 25.00
Акушерство и гинекология Химична каутеризация 35.00
Акушерство и гинекология Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация 35.00
Акушерство и гинекология Гинекологичен преглед /преглед, цитонамазка, ехография/ 80.00
Акушерство и гинекология Химична деструкция на доброкачествени новообразувания - кондиломи при площ в размер до 2 см 60.00
Акушерство и гинекология Химична деструкция на доброкачествени новообразувания - кондиломи при площ в размер над 2 см 100.00
Акушерство и гинекология Химична деструкция на доброкачествени новообразувания - кондиломи с препарат на пациента 40.00
Акушерство и гинекология Сет за HPV тест 10.00
Акушерство и гинекология Проследяване на бременност - първа половина 300.00
Акушерство и гинекология Проследяване на бременност - втора половина 300.00
Дерматология Вземане на материал за хистологично изследване – биопсия 45.00
Дерматология Високочестотна електрокоагулация на доброкачествени лезии 50.00
Дерматология Изготвяне и интерпретация на нативен препарат за диагностика на микози по кожа, нокти и косми - KON 15.00
Дерматология Интрадермална кожна проба (1 проба) 5.00
Дерматология Интралезионална апликация на кортикостероиди 30.00
Дерматология Контактна и инфилтрационна анестезия 10.00
Дерматология Криотерапия 20.00
Дерматология Кюртаж на молуски 30.00
Дерматология Определяне на типа кожа 20.00
Дерматология Отстраняване на кърлеж 30.00
Дерматология Пункция и обработка на епидермална киста 45.00
Дерматология Стадийно адаптирана обработка на улкуси (хронични рани) 25.00
Дерматология Химиохирургично лечение на кондиломи 40.00
Дерматология Химична деструкция на доброкачествени кожни образувания 25.00
Дерматология Химически пилинг - Салицилов 65.00
Дерматология Химически пилинг - Филорга 70.00
Дерматология Химичен пилинг - TCA 70.00
Дерматология Мезотерапия Jalupro 120.00
Дерматология Мезотерапия Jalupro - пакет 3 процедури 300.00
Дерматология Мезотерапия Jalupro - промоция 100.00
Дерматология Епикутанно тестуване 40.00
Дерматология Химична деструкция на доброкачествени кожни образувания 25.00
Гастроентерология Ехография на коремни органи 45.00
Кардиология Ехокардиография 55.00
Кардиология Холтер с разчитане 45.00
Кардиология Ехо-доплер на коремна аорта 45.00
Вътрешни болести Коремна ехография 45.00
Ендокринология Ехография на щитовидна жлеза 45.00
Профилактика Профилактичен пакет - жени 40.00
Профилактика Профилактичен пакет - мъже 40.00
Профилактика Разширен профилактичен пакет - жени 105.00
Профилактика Разширен профилактичен пакет - мъже 110.00
Профилактика Профилактичен пакет ЛУКС - жени 214.00
Профилактика Профилактичен пакет ЛУКС - мъже 239.00
Стоматология Вземане на отпечатък 40.00
Стоматология Временен овърлей 30.00
Стоматология Временна коронка 35.00
Стоматология Диагностичен моделаж 30.00
Стоматология Домашно избелване за всички зъби 250.00
Стоматология Дългосрочна временна корона 70.00
Стоматология Екстракция на горен мъдрец 110.00
Стоматология Екстракция на долен мъдрец 150.00
Стоматология Екстракция на еднокоренов зъб 50.00
Стоматология Екстракция на зъб чрез трепанация на костта 250.00
Стоматология Екстракция на млечен зъб 10.00
Стоматология Екстракция на многокоренов зъб 70.00
Стоматология Екстракция на пародонтозен зъб 30.00
Стоматология Ендодонтско избелване 95.00
Стоматология ЕОД 10.00
Стоматология Закрит кюретаж на зъб 10.00
Стоматология Изцялокерамична коронка 420.00
Стоматология Инцизия на абсцес и дренаж 40.00
Стоматология Керамичен овърлей 400.00
Стоматология Композитен лабораторен овърлей 140.00
Стоматология Кореново лечение на еднокоренов зъб 95.00
Стоматология Кореново лечение на многокоренов зъб 160.00
Стоматология Лечение на гангрена и периодонтит на временен зъб 40.00
Стоматология Лечение на кариес с фотополимер на временен зъб 40.00
Стоматология Локална анестезия 20.00
Стоматология Медикаментозна вложка 10.00
Стоматология Металокерамична безпрагова корона 150.00
Стоматология Металокерамична прагова коронка 250.00
Стоматология Обстоен стоматологичен преглед 25.00
Стоматология Обтурация на две повърхности 80.00
Стоматология Обтурация на една повърхност 65.00
Стоматология Обтурация на три и повече повърхности 105.00
Стоматология Отстраняване на зъбен камък с ултразвук 75.00
Стоматология Отстраняване на коренов щифт 30.00
Стоматология Отстраняване на стара обтурация 10.00
Стоматология Офис избелване 350.00
Стоматология Пародонтален статус 15.00
Стоматология Пародонтална поддръжка при ортодонтско лечение 50.00
Стоматология Подсилена керамика 420.00
Стоматология Полиране на стара обтурация 10.00
Стоматология Полиране на съзъбието с Air flow 25.00
Стоматология Полиране на съзъбието с четка и паста 20.00
Стоматология Поставяне на щифт и изграждане на пънче от фотокомпозит 85.00
Стоматология Предендодонтско изграждане 30.00
Стоматология Промивка на коренов канал 10.00
Стоматология Промивка на пародонтален джоб 15.00
Стоматология Рязане на корона 40.00
Стоматология Рязане на пинлей 90.00
Стоматология Ситуационен гипсов модел 40.00
Стоматология Тотална плакова протеза 300.00
Стоматология Фасета e. max 600.00
Стоматология Фасета фелдшпат 600.00
Стоматология Фиксиране на корона 25.00
Стоматология Хирургичен шев 40.00
Стоматология Циркониева корона 390.00
Стоматология Циркониева корона с керамика – дъвкателен зъб 435.00
Стоматология Циркониева корона с керамика – фронтален зъб 480.00
Стоматология Частична плакова протеза 300.00
Стоматология Шина за бруксизъм без канинова защита 120.00
Стоматология Шина за бруксизъм с канинова защита 155.00
Стоматология Шиниране на зъби 160.00
Стоматология E. max multi – корона – фронтален зъб 460.00
Стоматология E. max монолитен – корона – дъвкателен зъб 400.00
Стоматология E. max овърлей 400.00
Стоматология E. max с керамика – фронтален зъб 500.00
Стоматология Mock – up – директна симулация на конструкция с фотополимер 60.00
Стоматология Wax up /восъчен моделаж/ 20.00
Клинична микробиология Влагалищен секрет 25.00
Клинична микробиология Гърлен секрет 25.00
Клинична микробиология Друг секрет - материал 20.00
Клинична микробиология Еякулат 35.00
Клинична микробиология Микоплазми 55.00
Клинична микробиология Носен секрет 25.00
Клинична микробиология Окултни кръвоизливи 10.00
Клинична микробиология Очен секрет (за всяко око) 25.00
Клинична микробиология Раневи секрет 25.00
Клинична микробиология Секрет от млечна жлеза 20.00
Клинична микробиология Уретрален секрет 35.00
Клинична микробиология Урина стерилна 25.00
Клинична микробиология Ушен секрет 25.00
Клинична микробиология Фецес 35.00
Клинична микробиология Хламидии 55.00
Клинична микробиология Храчка 25.00
Клинична микробиология Цервикален секрет с намазка 35.00
Клинична микробиология HPV тест – нискорисков 70.00
Клинична микробиология HPV- тест високорисков 80.00
Клинична микробиология Хеликобактер пилори ангинен - в изпражнения 40.00
Клинична патология Хистологично изследване 35.00
Клинична патология Цитологично изследване – цитонамазка 25.00
Вирусология HPV тест – нискорисков 70.00
Вирусология HPV- тест високорисков 80.00
Клинична лаборатория Такса вземане на кръв 5.00
Клинична лаборатория Пълна кръвна картина (ПКК) - 22 показателя 8.00
Клинична лаборатория СУЕ 4.00
Клинична лаборатория Витамин B 12 25.00
Клинична лаборатория Фолатна киселина 35.00
Клинична лаборатория Фолиева киселина 25.00
Клинична лаборатория Фолат в серум 20.00
Клинична лаборатория Фолат в еритроцити 25.00
Клинична лаборатория Общ белтък 5.00
Клинична лаборатория Албумин 5.00
Клинична лаборатория Глюкоза 5.00
Клинична лаборатория Урея 5.00
Клинична лаборатория Креатинин 5.00
Клинична лаборатория Пикочна киселина 5.00
Клинична лаборатория Общ билирубин 5.00
Клинична лаборатория Директен билирубин 5.00
Клинична лаборатория Триглицериди 5.00
Клинична лаборатория Холестерол 5.00
Клинична лаборатория LDL 7.00
Клинична лаборатория HDL 7.00
Клинична лаборатория ASAT 5.00
Клинична лаборатория ALAT 5.00
Клинична лаборатория GGT 5.00
Клинична лаборатория Алкална фосфатаза 5.00
Клинична лаборатория Липаза 7.00
Клинична лаборатория LDH 5.00
Клинична лаборатория Амилаза 7.00
Клинична лаборатория Желязо - Fe 7.00
Клинична лаборатория Калций - общ 5.00
Клинична лаборатория Фосфор 5.00
Клинична лаборатория Калций - Са 6.00
Клинична лаборатория Калий - К 6.00
Клинична лаборатория Магнезий - Mg 5.00
Клинична лаборатория Натрий - Na 6.00
Клинична лаборатория Хлориди –Cl 6.00
Клинична лаборатория CPK 10.00
Клинична лаборатория СК – МВ 15.00
Клинична лаборатория ЖСК 10.00
Клинична лаборатория Лактат 9.00
Клинична лаборатория Кисела Фосфатаза 5.00
Клинична лаборатория Холинестераза 5.00
Клинична лаборатория Церулоплазмин 20.00
Клинична лаборатория Трансферин 17.00
Клинична лаборатория Феритин 17.00
Клинична лаборатория Алфа 1 - антитрипсин 20.00
Клинична лаборатория Алфа 2 - макроглобулин 20.00
Клинична лаборатория Бета-2 микроглобулин 30.00
Клинична лаборатория Протромбиново време (ПВ) и INR 6.00
Клинична лаборатория aPTT 6.00
Клинична лаборатория Фибриноген 6.00
Клинична лаборатория Време кървене и съсирване 6.00
Клинична лаборатория FT3 свободен трийодтиронин 25.00
Клинична лаборатория FT4 свободен тироксин 25.00
Клинична лаборатория TSH тиреотропин 25.00
Клинична лаборатория TAT тиреоглобулинови антитела 25.00
Клинична лаборатория MAT микрозомални антитела 25.00
Клинична лаборатория LH лутропин 25.00
Клинична лаборатория FSH фолитропин 25.00
Клинична лаборатория Естрадиол 25.00
Клинична лаборатория Прогестерон 25.00
Клинична лаборатория Пролактин 25.00
Клинична лаборатория Тестостерон 25.00
Клинична лаборатория ЧХГ хорион гонадотропин 35.00
Клинична лаборатория Инсулин 25.00
Клинична лаборатория Кортизол 25.00
Клинична лаборатория ДНЕАS 25.00
Клинична лаборатория Андростендион 25.00
Клинична лаборатория РТН – паратхормон 30.00
Клинична лаборатория Ренин в плазма 35.00
Клинична лаборатория 17 алфа ОН progesteron 25.00
Клинична лаборатория Соматотропен хормон 25.00
Клинична лаборатория C - пептид 25.00
Клинична лаборатория ACTH 25.00
Клинична лаборатория Биохимичен скрининг 55.00
Клинична лаборатория Helicobacter Pylori IgG 25.00
Клинична лаборатория Сифилис 15.00
Клинична лаборатория Хламидия трахом. IgA 30.00
Клинична лаборатория Хламидия трахом. IgG 30.00
Клинична лаборатория Хламидия трахом. IgM 30.00
Клинична лаборатория Гликиран хемоглобин A1c 25.00
Клинична лаборатория CRP - C - реактивен протеин 15.00
Клинична лаборатория AST - анти - стрептолизинов титър 10.00
Клинична лаборатория RF - ревматоиден фактор 10.00
Клинична лаборатория ANA скрининг 26.00
Клинична лаборатория HLA – B27 38.00
Клинична лаборатория ANA профил 100.00
Клинична лаборатория Ig G 6.00
Клинична лаборатория Ig M 6.00
Клинична лаборатория Ало - Еритроантитела(вкл Rh) 35.00
Клинична лаборатория HbsAg 25.00
Клинична лаборатория Anti – HCV 25.00
Клинична лаборатория Anti HAV-total 30.00
Клинична лаборатория anti HBc-total 28.00
Клинична лаборатория Anti – HAV IgM 28.00
Клинична лаборатория HIV ½ 25.00
Клинична лаборатория Лаймска болест IgM 30.00
Клинична лаборатория Лаймска болест IgG 30.00
Клинична лаборатория Лаймска болест IgM , IgG 50.00
Клинична лаборатория Epstein - Barr virus 45.00
Клинична лаборатория Херпес симплекс вирус IgM 30.00
Клинична лаборатория Херпес симплекс вирус IgG 30.00
Клинична лаборатория Токсоплазмоза IgG 25.00
Клинична лаборатория Токсоплазмоза IgM 25.00
Клинична лаборатория CMV IgM 20.00
Клинична лаборатория CMV IgG 20.00
Клинична лаборатория Рубеола IgM 20.00
Клинична лаборатория Рубеола IgG 20.00
Клинична лаборатория anti - HBsAg 15.00
Клинична лаборатория anti - HBc IgM 17.00
Клинична лаборатория HBeAg 17.00
Клинична лаборатория anti - HBeAg 17.00
Клинична лаборатория Варицела зостер IgG 24.00
Клинична лаборатория КК 10.00
Клинична лаборатория CA 19 - 9 35.00
Клинична лаборатория AFP 35.00
Клинична лаборатория КК-МБ маса 15.00
Клинична лаборатория PSA 35.00
Клинична лаборатория CA 125 35.00
Клинична лаборатория VLDL 5.00
Клинична лаборатория CEA 35.00
Клинична лаборатория CA 15 - 3 35.00
Клинична лаборатория Натрий(Na) и Калий (K) 10.00
Клинична лаборатория КЗП 25.00
Клинична лаборатория DHEA-S 25.00
Клинична лаборатория ОГТТ 25.00
Клинична лаборатория IgG - серум 6.00
Клинична лаборатория Кръвна група и Rh 20.00
Клинична лаборатория IgM - серум 6.00
Клинична лаборатория Ехинококоза Ig G 20.00
Клинична лаборатория Токсоплазмоза Ig M 25.00
Клинична лаборатория Инфекц. мононуклеоза (EBV VCA IgM) 22.00
Клинична лаборатория Инфекц. мононуклеоза (EBV VCA IgG) 22.00
Клинична лаборатория Урина - общо хим.изследване и седимент 5.00
Клинична лаборатория Инфекц. мононуклеоза (EBV VCA IgG, IgM) 38.00
Клинична лаборатория Вземане на кръв, епруветки и екарисаж 5.00
Клинична лаборатория Грип тип А 42.00
Клинична лаборатория PCR 15.00
Клинична лаборатория Варицела зостер IgM (Varicela zoster) 24.00
Клинична лаборатория Васерман 15.00
Клинична лаборатория Варицела зостер IgG 24.00
Клинична лаборатория Остеокалцин (изграждане) 30.00
Клинична лаборатория Витамин Д 25.00
Клинична лаборатория Ларва Мигренс Ig G 20.00
Клинична лаборатория Бета Крос лапс (разграждане) 30.00
Клинична лаборатория Морфология на еритроцитите 5.00
Клинична лаборатория Микроалбумин 20.00
Клинична лаборатория CA 72 - 4 35.00
Медицински свидетелства Медицинско свидетелство за брак 45.00
Медицински свидетелства Медицинско свидетелство за подновяване на шоф. книжка 25.00
Медицински свидетелства Медицинско свидетелство за постъпване на работа 35.00
Медицински свидетелства Дубликат на издадено медицинско свидетелство 10.00
Медицински свидетелства за постъпване на работа Терапевт, офталмолог, урина 25.00
Медицински свидетелства за постъпване на работа Терапевт, офталмолог, невролог (+ вестибуларен апарат), урина. 30.00
Медицински свидетелства за постъпване на работа Терапевт, офталмолог, УНГ (+ аудиометрия), урина 35.00
Медицински свидетелства за постъпване на работа Терапевт, офталмолог, невролог, УНГ 35.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Профилактика” 26.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Сърдечно – съдова дейност“ 30.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Чернодробна функция" 50.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Бъбречна функция" 18.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет "Липиден профил 25.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Сигурност и спокойствие" 80.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Щитовидна жлеза" 80.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет "Щитовидна жлеза 2" 70.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет "ТАТ + МАТ" 45.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Пакет „Женска хормонална диагностика" 110.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Проследяване на бременност – I половина 300.00
Цени на пакетни услуги в клинична лаборатория Проследяване на бременност – II половина 300.00